Info om killing fra os

Hvornår kan killingerne flytte hjemmefra:

Som opdrættere under Felis Danica er vi forpligtiget til ikke, at tage killinger fra deres mor, før de er 12 uger gamle, og har fået mindst 1. vaccination, men vores killinger flytter ikke, før de er ca. 16-17 uger gamle.

Dette fordi vi vaccinerer vores killinger 2 gange, samt neutraliserer, og det kan ikke gøres på én gang, men over flere, for at minimere stress og faren for evt. udvikling af sygdom netop pga. stress - derudover er det vigtigt for os, at vide, at killingerne er stærke nok til, at kunne klare sig selv, og at deres kommende ejere får en rask og sund kat hjem.
Tid for flytning kommer selvfølgelig også helt an på udvikling og vægt. 
Vurdering samt beslutning tages ene og alene af opdrætter.


De vil være:

Stambogsført i Felis Danica (FIFé)
Vaccineret 2 gange
Chippet 
Neutraliseret (ved salg som kælekat)

De vil få følgende med sig i rygsækken:

Stamtavle
Kontrakt
Sundhedsbog
Madpakke med deres vante foder
Legetøj og andre små overraskelser

Reservationsgebyr:

Ved aftale om køb af killing betales et reservationsgebyr.
Et reservationsgebyr er et beløb, man betaler for, at "holde" på killingen. Det vil typisk være en procentdel af den samlede aftale, fastsat af sælger.
Reservationsgebyret bliver fratrukket den samlede pris.
Reservationsgebyret bliver ikke tilbagebetalt, hvis køber fortryder.

Kælekatte kontra avlskatte:

Vi sælger helst vores killinger som kælekatte, da vi ikke kan garantere, at katten bliver en
'Best In Show' eller 'World Winner' kat - målet er selvfølgelig, at fremavle så racetypiske katte som muligt.
Katte til avl sælges fortrinsvis til registrerede opdrættere.
Ved nogen kuld er det dog ikke muligt, at købe avlskatte.

Vi anvender selvfølgelig kun raske og harmoniske katte i avlen.

OBS

Henvendelser frabedes, hvis nedenstående krav - markeret med fed - ikke kan imødekommes.

Ikke udekat(te):


Killingerne sælges ikke til fritløb, men gerne med udgang til indhegnet have og/eller løbegård.
Man er iøvrigt forpligtiget til, at holde sin kat på egen grund jf. Lov om mark- og vejfred.


Ikke enekat(te):


Burmesere egner sig ikke til, at være enekatte, da de er meget sociat anlagt, så der skal være anden/andre kat(te) i hjemmet, da vi mennesker ikke kan udfylde en artsfælles plads, hvor gerne vi end ville.

Diverse:

Vi ser os, til hver en tid, i vores gode ret til, at afvise evt. købere uden nærmere forklaring.

Ved aflysning, fra sælgers side, af indgået handel tilbagebetales reservationsgebyret naturligvis - det kan skyldes sygdom hos killingen eller andre uforudsete ting.

Nyttig viden

Vores killinger bliver endda hjemme lidt længere, da de på den måde er bedre rustet til, at stå på egne poter - godt for både killing og ikke mindst køber, som derved får et meget mere harmonisk og selvstændigt lille væsen 

Lidt til sammenligning, hvis du synes, vores killinger er dyre